Otrzymanie dofinansowania na zadanie „Roboty remontowe, posadzkarskie i towarzyszące”

Związek Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu otrzymał  dofinansowanie z państwowego funduszu celowego  na roboty  budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków „Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nazwa zadania ustawowego: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy … Dowiedz się więcej

Skip to content