Otrzymanie dofinansowania na zadanie „Roboty remontowe, posadzkarskie i towarzyszące”

Związek Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu otrzymał  dofinansowanie z państwowego funduszu celowego  na roboty  budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków „Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nazwa zadania ustawowego: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.

Nazwa zadania – „Roboty remontowe, posadzkarskie i towarzyszące”

Całkowita wartość zadania: 275 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego: do wysokości
50% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości
130 000,00 zł

Opis zadania:

Ogólny zakres robót obejmuje adaptację kuchni  i kuchenki terapeutycznej polegającą między innymi na wymianie płytek podłogowych na antypoślizgowe oraz obniżenie zlewozmywaków, wymianę armatury, zamontowanie blatu, a także malowanie ścian i innych  prac z tym związanych. Ponadto planuje się wymianę płytek podłogowych na antypoślizgowe na korytarzu przy windzie I i II piętra a także adaptacje łazienek na I piętrze, pomieszczenia pomocniczego do prana i suszenia dla Mieszkańców wraz z wc na  II piętrze, polegająca na wymianie płytek podłogowych i ściennych  oraz wymianie armatury łazienkowej na dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. 

Skip to content