Informacje

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu – jest domem pomocy społecznej stałego pobytu. Jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku zarówno kobiet jak i mężczyzn. Posiada 49 miejsc rzeczywistych. Działamy na podstawie Zezwolenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – decyzja WPS.III.SSz.9013/2/2009

Działalność Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego kierujemy do osób starszych, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek i stan zdrowia decydują się zamieszkać w naszym ośrodku. Staramy się o stworzenie atmosfery sprzyjającej pełnej adaptacji Mieszkańców ich aktywizacji w nowym środowisku, a także kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich uwzględniając podstawowe wartości takie jak:godność osobistą, prawo do intymności i niezależności, zaspakajanie potrzeby bezpieczeństwa, możliwość rozwoju osobowości i poczucie bycia osobą potrzebną. 

Mieszkańcom zapewniamy zaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych, warunki zbliżone do domowych, integrację ze środowiskiem, dostęp do świadczeń medycznych, szeroki zakres rehabilitacji w Gminnym Ośrodku Rehabilitacji, który jest integralną częścią ośrodka, a także oferujemy różnorodne formy terapeutyczne i ciekawe zajęcia rekreacyjne.

Dom cechuje swoisty klimat.

Adres:
ul. Łowińska 9
86-120 Pruszcz

Telefon:
52 33 20 290
52 33 20 858

Fax:
52 33 20 859

E-mail:
sekretariat@moo-pruszcz.pl

NIP: 559-15-96-316

Skip to content